In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('Verordening' of 'AVG') die van toepassing wordt in mei 2018 en wel in alle lidstaten van de Europese Unie, wordt op deze pagina duidelijk gemaakt wat er met uw gegevens gebeurd. Het is van belang dat uw persoonsgegevens worden beschermd, eerder was dit de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Vanaf mei 2018 de AVG wet, dit dient,

1 de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en

2 het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie ('EU')

 

Door deze nieuwe wet is het belangrijk - zowel voor u als voor mij - dat u weet wat ik als pedicure  (J Besselsen) voor het uitvoeren van een verantwoordelijke voetbehandeling voor u vast moet leggen. Met deze verklaring geeft u mij voor het noteren en bijhouden van de bepaalde persoonsgegevens toestemming.

 

Hieronder vindt u het formulier, zoals ik die aan u zal voorleggen, als u voor de behandeling bij mij in de praktijk komt.

 

- Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn N.A.W.- gegevens zoals naam , adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres etc., noodzakelijk voor administratie, facturering en contacten met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, (wijk)verpleegkundige, podotherapeut en/of meewerkende collega's.

 

-Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn BSN-nummer en verzekeringsgegevens voor declaraties met betrekking tot verstrekking van vergoeding van de behandeling via doorverwijzing/contact met podotherapeut en/of ziektekostenverzekeraar.

 

-Ik geef toestemming voor het opnemen en noteren van mijn voetklachten op een papieren en/of digitale voetenkaart voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling/verzorging van mijn voet proble(e)m(en). Ook voor collegiaal overleg en/of een eventuele doorverwijzing naar de behandelende (huis)arts en/of ander (medische) disciplines.

 

-Ik geef toestemming voor het vastleggen van mijn medische gegevens die van groot belang zijn voor de voetbehandeling zoals, allergie, huidproblemen, hart problemen (gebruik bloedverdunners), het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc.

 

-Ik geef toestemming voor het eventueel digitaal nemen en vastleggen van foto's van mijn voetprobleem met betrekking tot controle van de vooruitgang van de behandeling en eventueel voor collegiaal overleg en/of door verwijzing naar andere (medische) disciplines.

 

U heeft ten allen tijde het recht de hiervoor beschreven artikelen, om welke reden dan ook, in te trekken. Mijn hiervoor genoemde pedicure (J Besselsen) zal dit ook moeten melden aan derden die noodzakelijkerwijs betrekken zijn/waren bij de diensverlening.

 

Indien u hiermee accoord gaat zal ik u vragen uw handtekening te zetten. Toch zal er zonder medeweten van uw kant niets met uw gegevens gedaan worden. Deze zijn tot nadere orde een overeenkomst tussen u en mij (J Besselsen)

 

Op deze manier hoop ik voldoende inzicht gegeven te hebben, hoe uw gegevens worden verwerkt.

 

 

MEDISCHE VOETZORG

 

 

Lees meer

Mogelijkheden

 

 

Lees meer

prijslijst en contact

 

Lees meer

Wat doe ik?

Over mijzelf

Ik ben Joanne Besselsen, ik heb mijn pedicure diploma gehaald met de bedoeling om een ieder die voet problemen heeft, proberen te helpen. Het is een zeer dankbaar beroep waarin je velen tot hulp kunt zijn. Sommige kun je echt van hun probleem afhelpen, anderen kun je helpen om hun probleem te verlichten, cq. nieuwe problemen te voorkomen. Dit is ook de inzet van mijn vak.

Nieuws

wk 12: 22-03-2018 Een congres bijgewoond, gegeven door voetcentrum Wender. Om de pedicures meer informatie te geven van de mogelijkheden, rondom een gezamelijke oplossing tot beter functioneren.

wk 2: 08-01-2018 Nu ook een samenwerkingscontract met voetcentrum Rondom.

wk 10: 06-03-2017 Maandag avond 6 maart gaat de Diabetes Challenge starten. 

wk 8: 20-02-2017 Een presentatie avond voor de Puttensen Diabetes Challenge

wk 45: 10-11-2016 Opening van Gezondheidscentrum Da Costa aan de Klaas Frisohof 20. Alwaar ik op woensdag praktijk hou.

wk 16: 26-04-2016 Samenwerking met podotherapeuten praktijk Wender

wk 11: 16-03-2016 Aangesloten bij ProCert. Het kwaliteits register van Pedicures.

wk 44: 28-10-2015 Opening van de Pedicure praktijk.

Vanaf deze week is de praktijk officieel geopend. Ook deze week staat er een artikel in de Puttenaer/ De Band.